Poročilo o opravljenem delu združenja Euro SDR v letu 2016.

Združenje Euro SDR je objavilo poročilo o opravljenem delu v letu 2016.

EuroSDR je neprofitna organizacija, ki povezuje državne geodetske in katastrske uprave z raziskovalnimi inštitucijami in univerzami v Evropi za namene izvedbe aplikativnih  raziskave glede zagotavljanja, upravljanja, vodenja, vzdrževanja in objavljanja prostorskih podatkov.Poročilo je dostopno na pripeti datoteki.