Zasedanje EuroGeographicsove skupine KEN Data quality

V dneh od 5.do 7. aprila 2017 na Geodetski upravi RS

Na Geodetski upravi RS je v dneh od 5. do 7. aprila 2017 potekalo zasedanje skupine KEN  (Knowledge Excange Network) za kakovost podatkov - QKEN.


 

Sliki 1 in 2: delovno na Geodetski upravi Republike Slovenije


Združenje evropskih geodetskih, kartografskih in katastrskih uprav 'EuroGeographics' ima v svoji viziji zapisano zavezo, da bi dosegli interoperabilnost evropskih prostorskih podatkov. Za doseganje interoperabilnosti geografskih podatkov je nujna uporaba standardov, zato je bila novembra 2003 ustanovljena je strokovna skupina za kakovost prostorskih podatkov (leta 2011 je bila preimenovana v Data Quality Knowledge Exchange Network), ki je v preteklih letih delovala na področju priprave priporočil glede uporabe standardov za kakovost prostorskih podatkov. Skupina se srečuje dvakrat letno in šteje preko 43 aktivnih članov iz 25 držav.

Poslanstvo in cilji skupine so:
     - vzpostavitev mreže strokovnjakov za kakovost podatkov,
     - podpora EuroGeographicsovi politiki k evropski interoperabilnosti podatkov,
     - delitev znanja med člani  in
     - spodbujanje izkušenj o kakovosti.

Več o omrežju za kakovost si preberite tukaj.Sliki 3 in 4: Plovba po Ljubljanici in ogled mesta Ljubljana

Na spomladanskem zasedanju v Ljubljani je sodelovalo 17 udeležencev iz 14-ih držav, ki so obravnavali naslednje teme:
- metodologija za zagotovitve iusklajenosti med katastrskimi načrti in ortofoti,
- podatkovna shrambra za podatke v različnih ločljivostih,
- odprti podatki,
- dokumentarni sistem za podatkovne specifikacije
- validacija vodnega omrežja

Poleg tega so bila obravnavana nacionalna poročila o dejavnostih v zvezi s kakovostjo, predstavljene nekatere delavnice (crowdsourcing npr.), novosti v zvezi z ISO 19xxx standardi, izbrane predstavitve za naslednja srečanja in nadgradnja terminološkega slovarja skupine.

Geodetska uprava Republike Slovenije je poleg nacionalnega poročila pripravila tri predstavitve:
- Predstavitev Geodetske uprave RS (Tomaž Petek),
- Geodetska RS in kakovost (Irena Ažman),
- Izboljšava položajne natančnosti zemljiškega katastra (Simon Sevnšek).