Srečanje EuroGeographicsove skupine za kakovost

Na Geodetski upravi RS v dneh od 5. do 7. aprila 2017

Združenje evropskih geodetskih, kartografskih in katastrskih uprav 'EuroGeographics' ima v svoji viziji zapisano zavezo, da bi dosegli interoperabilnost evropskih prostorskih podatkov. Za doseganje interoperabilnosti geografskih podatkov je nujna uporaba standardov, zato je že novembra 2003 ustanovljena je strokovna skupina za kakovost prostorskihj podatkov (leta 2011 je bila preimenovana v Data Quality Knowledge Exchange Network), ki je v preteklih letih delovala na področju priprave priporočil glede uporabe standardov za kakovost geografskih podatkov. Skupina se srečuje dvakrat letno.

Skupina za kakovost šteje preko
43 aktivnih članov iz 25 držav.

Poslanstvo in cilji skupine so:
     - vzpostavitev mreže strokovnjakov za kakovost podatkov;
     - podpora EuroGeographicsovi politiki k evropski interoperabilnosti podatkov;
     - delitev znanja med člani; in
     - spodbujanje izkušenj o kakovosti.

Dnevni red srečanja: