Evropski interoperabilnostni okvir

Evropska komisija je dne 23.3.2017 sprejela nov evropski okvir interoperabilnosti EIF

Evropska komisija je 23.3.2017 sprejela nov evropski okvir interoperabilnosti (EIF - European Interoperability Framework)), ki bo pomagal evropskim javnim upravam pri uskladitvi aktivnosti, povezanih z digitalizacijo pri zagotavljanju javnih storitev. Uradna predstavitev interoperabilnostnega okvirja bo na dan Digitalne družbe v Rimu, 23. 3.  2017. Na dnevnem redu dogodka bodo tudi druge pobude, katerih cilj je spodbujanje sodelovanja med državami članicami EU in povečanje prizadevanj za izkoriščanje celotnega potenciala digitalnega preoblikovanja. Interoperabilnostni okvir sta predstavila Gertrud Ingestad, generalni direktor Generalnega direktorata za informatiko in Antonio Samaritani, generalni direktor Agencije za digitalno družbo v Italiji (AGID).

Številne države članice EU se digitalizacije svoje javne uprave lotevajo z namenom prihranka časa, zmanjšanja stroškov, povečanja preglednosti in izboljšanja kakovosti storitev, ki jih ponujajo državljanom in podjetjem. Na ta način se na usklajen način zagotavlja, da so storitve javnega sektorja ne samo na voljo v digitalni obliki, ampak tudi interoperabilne. Interoperabolnostni kovir, ki ga je predstavila Evropska komisija, bo državam članicam pomagal zagotoviti skupen pristop javnih služb glede uporabe interneta. To bo prispevalo k zmanjšanju birokracije in odpravi administrativnih ovir za državljane in podjetja.
 


 

Andrus Ansip, podpredsednik za enotni digitalni trg, je dejal: "Novi evropski okvir interoperabilnosti daje smernice za vzpostavitev interoperabilnih digitalnih javnih storitev. Vloga evropske javne uprave je zagotoviti državljanom neprekinjene storitve in pretok informacij na lokalni, nacionalni in panevropski ravni. Državljani in podjetja bodo lažje komunicirali s svojo javno upravo kot tudi z javno upravo drugih držav članic. "

Medopravilnostni okvir, ki je bil razvit v okviru programa ISA² Evropske komisije, vključuje nabor 47 konkretnih priporočil, ki lahko pomagajo javni upravi povečati interoperabilnost. Uporaba okvirja bo zagotovila, da bodo storitve evropske javne uprave  standardizirane, avtomatizirane, racionalizirane in varne za uporabo v krajšem času in z manj truda.

Med 47 konkretnimi priporočili EIF so tudi priporočila, povezana z uporabo prostorskih podatkov in storitev na podlagi prostorskih podatkov in sicer ELISE - European Location Interoperability Solutions for e-GovernmentAre3na ter Re3gistry, ki temeljijo na načelih in izvajanju obveznosti evropske direktive INSPIRE.

Video

Pripravil: Tomaž Petek