Glasilo programa Copernicus

EEA je pripravila prvo številko glasila »Copernicus In Situ Component«

Evropska okoljska agencija (EEA) je pripravila prvo številko glasila »Copernicus  In Situ Component« (komponenta In Situ pomeni na kopnem, na tleh, na lokaciji). Copernicus je novo ime programa Evropske komisije za spremljanje Zemlje, ki se je nekoč imenoval GMES.

V svetu, ki mu grozi vse več naravnih ali drugih nesreč, je cilj programa Copernicus spremljati stanje okolja na kopnem, v morju in v ozračju ter izboljšati varnost državljanov. Hkrati je Copernicus gonilna sila gospodarske rasti in zaposlovanja, saj bi lahko v obdobju 2015–2030 ustvaril do 85 000 novih delovnih mest.

Glasilo Copernicus želi predstaviti številne vire podatkov o kopnem, organizacije in njihove skupine, ki so pristojne za vodenje in upravljanje s temi podatki, izzive, ki jim bo treba biti kos ter izkoristiti njihov potencial za program Copernicus.

V prvi številki glasila, objavljeni na spletu, lahko preberemo intervjuje s sodelujočimi iz EEA in Komisije na najvišji ravni, novice iz »In Situ« skupnosti, ter pregled ključnih priložnosti in dogodkov. Možno se je tudi naročiti na prihodnje številke glasila.