Najava 11. konference INSPIRE

Od 4. do 8. septembra v Nemčiji (Kehl) in Franciji (Strasbourg)

11. konferenca INSPIRE bo letos potekala v dveh državah - Nemčiji in Franciji. Moto letošnje konference je

INSPIRE a digital Europe: Thinking out of the box
Direktiva INSPIRE v letu 2017 praznuje 10. obletnico uveljavitve. Rezultat desetletja naporov pri izvedbi zahtev direktive s strani držav članic, držav EGP in držav kandidatk je stalno naraščajoča dostopnost vedno širšega spektra prostorskih podatkov. To niso le podatki za zaščito okolja, temveč podatki, ki jih potrebujejo številne aplikacije digitalne družbe na področjih e-uprave, prometa, kmetijstva, regionalnega razvoja, energije, zdravja, varnosti, raziskovanja in e-trgovanja in mnoge druge. Vse te zahteve in potrebe se ne končajo na državnih mejah, zato je še posebej pomembno, da so podatki na voljo brez ovir ne glede na lokacijo.

INSPIRE - kot primer evropskega medopravilnega okvirja in digitalne infrastrukture - tako  vse bolj pridobiva na pomenu tako za okolje kot tudi Evropsko digitalno gospodarstvo in družbo nasploh.

S skupno organizacijo dveh držav in Evropske komisije naj bi se povezovalni pomen INSPIRE še poudaril in obenem podrčtala pomembnost skupnega delovanja ne glede na državne meje, politike in gospodarske sektorje. Skupna uporaba prostorskih podatkov postaja vedno bolj resničnost in predstavlja neprecenljivo korist za državljane, poslovne subjekte in okolje.

Na letošnji konferenci INSPIRE organizatorji pričakujejo več kot 1000 udeležencev - politikov, predstavnikov javnega in zasebnega sektorja, uporabnikov, kreatorjev podatkov, storitev in aplikacij, strkovnjakov INSIRE in študentov iz vseh evropskih držav, ki se bodo učili, prikazovali, gradili omrežja INSPIRE, izmenjavali izkušnje in še na druge načine prispevali k izvedbi INSPIRE.

Na konferenci bosta dva dneva namenjena delavnicam, ostali trije dnevi pa plenarnim zasedanjem, tematskih sekcijam, posterskim in komercialnim predstavitvam ter družabnim dogodkom.

Uspeh konference temelji tudi na vaši udeležbo in prispevku k pomembnemu dogodku.

Spletna stran konference je dostopna prek povezave tukaj.