Tehnična navodila za storitve INSPIRE, ki ne sodijo v sklop omrežnih storitev

Objavljena so na geoportalu v zavihku "Izvajanje direktive"


Dokument  vsebuje:
·         navodila, povezana z vrstami storitev v zvezi s prostorskimi podatki INSPIRE,
·         zahteve iz različnih izvedbenih pravil in direktive INSPIRE
·         navodila o izpolnjevanju zahtev za storitve v zvezi s prostorskimi podatki, vključene v Uredbo INSPIRE o medopravilnosti 1089/2010 z dopolnitvami [INS ISDSS] in storitve, ki omogočajo priklic drugih storitev.

Vrste storitev, ki jih urejajo predpisi INSPIRE, so razvidne iz spodnje slike:


 
Omrežne storitve INSPIRE so določene z uredbo INSPIRE o omrežnih storitvah, ki tako kot direktiva določa, da so omrežne storitve INSPIRE storitve iskanja, vpogleda, prenosa, transformacije in priklica drugih storitev. Za vsako vrsto omrežnih storitev INSPIRE je pripravljeno posebno tehnično navodilo.
 
Dodatne vrste storitev pa uvaja [INS ISDSS] in ta tehnična navodila podajajo napotke, navodila, priporočila in zahteve iz uredbe [INS ISDSS] za te druge vrste storitev. Uredba te storitve najprej deli na tri različne kategorije glede na stopnjo medopravilnosti:
·         storitev, ki jo je mogoče priklicati (invocable SDS),
·         medopravilna storitev
·         usklajena storitev.
 
»Priklicljiva« storitevmora izpolnjevati naslednje pogoje (priloga V [INS ISDSS]):
·         imeti mora z INSPIRE skladne metapodatke,
·         imeti mora vsaj 1 internetni naslov vira,
·         je skladna z dokumentiranim in javno dostopni, sklopom tehničnih specifikacij z informacijami, potrebnimi za njeno izdelavo.
 
Medopravilna storitevv zvezi s prostorskimi podatki pomeni storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki jo je mogoče priklicati, in izpolnjuje zahteve iz Priloge VI [INS ISDSS].
 
Usklajena storitevv zvezi s prostorskimi podatki pomeni medopravilno storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge VII [INS ISDSS].

Za vse storitve je treba izdelati tudi metapodatkovne opise, kakšne in kako, pa prikazuje spodnja slika: