Tehnična navodila za metapodatke INSPIRE

z dne 19.12.2016, različica 2.0

Tudi na slovenskem geoportalu je objavljena nova različica tehničnih navodil za metapodatke.Pomen dokumenta je v naslednjem:
- vključuje metapodatkoe o storitvah za prostorske podatke (Spatial Data Services),
- vključuje metapodatke za medopravilnost (iz Uredbe o medopravilnosti zbirk in storitev),
- vključuje metapodatke za posamezne teme (iz Uredbe o medopravilnosti zbirk in storitev),
- uvaja jezikovno nevtralne identifikatorje,
- spreminja navodila za uvedbo URI-jev,
- spreminja navodila glede povezanih virov za storitve,
- spreminja navodila za element "pogoji za dostop in uporabo", ki niso v skladu z ISO 19115:2005.

Določeno je, da imajo države članice čas tri leta, da svoje metapodatkovne opise uskladijo z novimi tehničnimi navodili. V prehodnim obdobju bo možno preverjati pravilnost metapodatkovnih opisov z validatorjem INSPIRE tako po obstoječi (1.3) kot novi različici (2.0) tehničnih navodil za izvedbo metapodatkov.