Nova tehnična navodila za metapodatke, podatkovne sloje in podatke o opazovanjih

Dokumenti so bili sprejeti na 5. srečanju skupine MIG INSPIRE 30.11.2016 v Bruslju.

5. srečanje skupine skupine MIG INSPIRE (Maintenance and Implementation Group) je bio v Bruslju od 30.11. do 1.12.2016. Na zasedanju so bili sprejeti številni pomembni dokumenti, ki se nanašajo na metapodatke, podatkovne sloje, opazovanja ter storitve v zvezi s prostorskimi podatki (storitve prenosa in storitve za priklic drugih storitev). Pomemben dokument določa naloge kontrolne skupine in naloge držav članic glede sistema registrov INSPIRE ter njihovega povezovanja.


Dokumenti so zelo pomembni za nadaljnje delo vseh deležnikov, ki so zavezani k izvajanju zahtev direktive INSPIRE.

Tehnična navodila za metapodatke za zbirke podatkov in storitve združujejo navodila za izvajanje vseh določil o metapodatkih, ki se nahajajo v različnih predpisih INSPIRE. Tehnična navodila za storitve omogočajo ustvarjalcem storitev INSPIRE lažje in kakvostnejše izvajanje določil INSPRE ter združujejo navodila, zapisana v različnih dokumentih. Dokument o sistemu registrov INSPIRE in njihovem povezovanju pa podrobneje določa naloge vseh vpletenih v proces vzdrževanja in nadgradnje registrov INSPIRE, njihove pristojnosti in dolžnosti.