Quality KEN meeting

redno srečanje euroGeographicsove skupine za kakovost v Ljubljani.