Hrvaški INSPIRE dan

Dne 25. 11. 2016 v Zagrebu

Dne 25.11.2016 je v Zagrebu na Fakulteti za geodezijo potekal hrvaški INSPIRE dan, na katerega so organizatorji povabili tudi predstavnike Geodetske uprave Republike Slovenije, ki so v programu sodelovali z uvodnim vabljenim referatom.

Državna geodetska uprava Republike Hrvaške skupaj s Fakulteto za geodezijo in gradbeništvo v Zagrebu že 8 let zapored organizira dneve Nacionalne infrastrukture za prostorske podatke in INSPIRE dan. Na tokratno zasedanje so povabili tudi predstavnike Slovenije. V uvodnem delu zasedanja je imel Tomaž Petek vabljeno predavanje z naslovom: “Infrastruktura za prostorne informacije i politika razmjene podataka u Sloveniji”.

Slika 1: Vabljeno predavanje predstavnika JRC - Vlado Cetl


Dvema uvodnim predavanjem je sledila okrogla miza na kateri so prav tako sodelovali predstavniki Geodetske uprave Republike Slovenije. Okrogla miza je obravnavala trenutno stanje implementacije direktive INSPIRE in Nacionalne infrastrukture za prostorske podatke na globalni regionalni in lokalni ravni ter izzive in načrte za prihodnost tega področja. Zaključki okrogle mize so pokazali na vrsto izzivov in priložnosti, ki so pred vsemi deležniki, ki oblikujejo nacionalno infrastrukturo za prostorske podatke.

Slika 2: Okrogla miza je potekala tudi s slovensko udeležbo: Tomaž Petek


V popoldanskem delu zasedanja pa je vrsta predstavitev trenutnih aktivnosti in posameznih projektov s tega področja na Hrvaškem. Skupna ugotovitev vseh desetih referatov v popoldanskem delu je bila da je trenutno na Hrvaškem zgolj manjša količina prostorskih podatkov uporabnikom dostopna preko omrežnih storitev in da bo potrebno še mnogo naporov za odpiranje podatkov in poenotenje podatkovne politike.

  

 

Slika3: Udeleženci drugega dneva konference "Dani NIPP-a 2016"


Geodetsko upravo Republike Slovenije so na Hrvaškem INSPIRE dnevu zastopali Tomaž PETEK, Irena AŽMAN in Uroš MLADENOVIČ.