Novinarska konferenca

Predstavitev rezultatov projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav

Na novinarski konferenci projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" so bili izpostavljeni rezultati opravljenega dela ter pomen projekta za dvig kakovosti prostorskih podatkov, posodobitvi opreme ter izvajanju zahtev direktivne INSPIRE. Gre za enega večjih in najpomembnejših projektov v geodetski stroki, ki po rezultatih Slovenijo umešča med geodetske velesile na področju nacionalnih geo-referenčnih sistemov.Konferenca je potekala v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana in na njej so sodelovali:

- Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor,
- Anton Kupic, generalni direktor Geodetske uprave RS,
- mag. Jurij Režek, vodja projekta,
- prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in predsednik Sveta Vlade  Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Več o projektu in konferenci si preberite tukaj, sporočilo za medije pa tukaj.