Drugi slovenski dan INSPIRE

Srečanje je potekalo v Ljubljani, 8. novembra 2016

V Kongresnem centru Hotela »CITY« v Ljubljani je bil dne 8.11.2016 organiziran drugi slovenski dan INSPIRE. Prireditve se je udeležilo več kot 60 udeležencev. Predstavljenih je bilo 10 prispevkov na temo trenutnega stanja in načrtov v zvezi z izpolnjevanjem zahtev evropske direktive, poznane pod kratico INSPIRE, in Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije, ki je to direktivo leta 2010 prenesel v slovenski pravni red.

V uvodu je udeležence nagovoril generalni direktor Geodetske uprave RS, g. Anton Kupic. V svojem govoru je izpostavil, da se nahajamo v drugi polovici časa, namenjenega uresničitvi vseh obveznosti, zapisanih v zakonu in evropski direktivi. V sedanjem trenutku je pomembno, da si začrtamo naloge in aktivnosti, ki jih je potrebno izpolniti do leta 2021, ko naj bi države članice EU izpolnile vse sedaj znane obveznosti.
Sledila je predstavitev posameznih vsebin po programu slivenskega dneva INSPIRE:
  
Naslov Avtor
Predstavitev trenutnega stanja pri implementaciji INSPIRE direktive Tomaž Petek, vodja projektne skupine INSPIRE
Predstavitev programa ELISE Francesco Fragnatelli, Evropska Komiaija, JRC Ispra
Infrastruktura in ELF servisi Uroš Mladenovič, Geodetska uprava RS
Portal eGeologija Matija Krivic, Geološki zavod RS
Metapodatki Irena Ažman, Geodetska uprava RS
Podatki ARSO Primož Kogovšek, Agencija RS za okolje
Odprti podatki Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo
Standardi za prostorske podatke Simon Vrečar, TC GIG, Cektra
Izkušnje z INSPIRE metapodatki pri arhiviranju prostorskih podatkov Gregor Završnik, Arhiv Republike Slovenije


V popoldanskem delu srečanja je bil izveden tudi delovni posvet članov slovenske koordinacijske skupine INSPIRE s predstavnikoma Skupnega raziskovalnega središča (JRC) Evropske komisije. Evropska komisija je avgusta letos izdelala poročilo za Evropski Svet in Parlament, v katerem je zbrala ugotovitve o izvajanju direktive INSPIRE v državah članicah Evropske skupnosti. Ocena direktive INSPIRE potrjuje, da je Direktiva na splošno še vedno zelo pomembna za učinkovito izpolnjevanje potreb okoljske politike in bo sčasoma postala še pomembnejša glede na uveljavljanje digitalnega gospodarstva, kot je določeno v strategiji za enotni evropski digitalni trg, v katero so vključeni pomembni elementi Direktive INSPIRE. V tem poročilu komisija ugotavlja, da je dober napredek pri izvajanju doseglo samo nekaj držav članic, in sicer tiste v katerih so bile doslej že opravljene potrebne naložbe, izvajanje Direktive pa je bilo usklajeno s širšimi nacionalnimi ukrepi za politike odprtih podatkov in boljše storitve e-uprave. Ugotovljene vrzeli pri izvajanju so precejšnje in so posledica zamud, ki so se nabrale v tem postopku, kar poudarja razlike v hitrosti in kakovosti izvajanja. Slovenija se je v tem poročilu znašla v zgornji polovici držav. Kot najbolj uspešne pri izvajanju je komisija cenila tiste države, ki so zgodaj vložile sredstva v izvajanje, razvile politiko odprtih podatkov ter prilagodile direktivo INSPIRE svojim nacionalnim prednostnim nalogam v zvezi z odprtimi podatki in prizadevanji za e-upravo. 
Srečanje se je zaključilo s skupno ugotovitvijo, da je zastavljene cilje možno doseči samo s tesnim sodelovanjem vseh deležnikov, kajti vzpostavitev skupne informacijske infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji ni naloga izključno državne geodetske uprave temveč vseh deležnikov, ki zagotavljajo podatke in storitve kot tudi tistih, ki zagotavljajo komunikacijsko tehnologijo in informacijsko infrastrukturo za organe javne uprave.


 
 
Zapisal: Tomaž Petek