Hidrografija, skladna z INSPIRE

MOP je pripravil sloj hidrografije, usklajen z INSPIRE ter predlog vodnih zemljišč za celinske vode

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s številnimi slovenskimi strokovnjaki in strokovnjakinjami tako s področja upravljanja z vodami kot s področja geodezije pripravilo predlog določitve vodnih zemljišč v Republiki Sloveniji in začenja z javno razgrnitvijo predloga vodnih zemljišč celinskih voda v Republiki Sloveniji.

Predlog določitve vodnih zemljišč za vse celinske vode v Sloveniji (ki so širše od 2 metrov) si lahko skupaj z evropskim pravnim redom (direktiva INSPIRE) usklajeno hidrografijo ogledate na spletnem pregledovalniku Atlas voda (meni desno spodaj - Javna razgrnitev (hidrografija, vodna zemljišča)). Z zoomiranjem se odpira več informacij, itd:


 

ali pa si celoten sloj (06_VZ_D48GK v koordinatnem sistemu D48GK oz. 06_VZ v koordinatnem sistemu D96TM) v SHP formatu prenesete s spletne strani MOPa.

Prav tako je objavljena metodologija, na podlagi katere so bili obnovljeni podatki hidrografije in določen predlog vodnih zemljišč.

Na zgornjih povezavah so objavljeni rezultati projekta, t.j. objavljeni so obnovljeni podatki hidrografije (sloji od 01 do 05) in predlog vodnih zemljišč (sloj 06) v ravni podrobnosti merila 1:5000 za celotno območje Slovenije v državnem koordinatnem sistemu D48/GK ter v koordinatnem sistemu D96/TM. V okviru projekta je med drugim na Atlasu Voda zagotovljena brezplačna distribucija doslej najnatančnejših podatkov o reliefu za celotno območje Slovenije t.j. podatki laserskega skeniranja - LIDAR (prenos LIDAR podatkov je mogoč na Atlasu Voda; meni desno - LIDAR PODATKI). LIDAR je bil vhodni podatek za nadaljevanje naloge - obnovo podatkov hidrografije in določitev predloga vodnih zemljišč.

Ministrstvo vabi vse zainteresirane, da podajo svoje pripombe, predloge in komentarje na prvi predlog določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Republiki Sloveniji.

Javna razgrnitev bo trajala do 27. decembra 2016. MOP bo pripravil tudi javno obravnavo, datum in lokacija bosta pravočasno objavljena na spletni strani MOP.

Vse pripombe, predloge in komentarje pošljite na elektronski naslov gp.mop@gov.si (prosimo dodajte v temo sporočila 'Javna razgrnitev o vodnih zemljiščih').

V kolikor se komentar nanaša na konkretno pripombo v prostoru, sporočite k.o. in št. parcele ali GK koordinate (y,x) na kateri se nahaja vodno zemljišče na katerega določitev imate pripombe.

Z jasno in transparentno določitvijo vodnih zemljišč bo država krepko pripomogla k skrajšanju številnih postopkov na področjih upravljanja z vodami, urejanja prostora in graditve objektov ter pomembno prispevala k bolj učinkovitemu upravljanju z vodami v Republiki Sloveniji.