Zaključek evropskega projekta ELF

Zaključni sestanek projekta 25. in 26. 10. 2016 v Leuevnu, Belgija

V tri leta trajajočem projektu, ki se je začel marca 2013 in v katerem je sprva sodelovalo 30 partnerjev, kasneje pa je bil podaljšan do oktobra 2016, je bilo na koncu vključenih 40 sodelujočih partnerjev iz Evrope. Cilj projekta »European Location Framework - ELF« je bil zagotoviti skupni evropski lokacijski okvir (ELF), ki bo v skladen z Evropskim interoperabilnostnim okvirjem (angl. European Interoperability Framework – EIF) in z Direktivo INSPIRE. Investicija v projekt znaša 13 MIO EUR in jo je v višini 50% sofinancirala Evropka komisija iz programa ICT PSP. Nosilna organizacija konzorcija pa je bila Norveška geodetska uprava STATENS KARTVERKET, v konzorciju projekta pa je od samega začetka sodelovala tudi Geodetska uprava RS in sicer v obsegu 18 človek mesecev.

Več informacij o zaključnem sestanku in projektu je na voljo tukaj