Zaključna konferenca projekta Podobitev IPI za zmanjšanje tveganj in posledic poplav

s podprojektom INSPIRE

V okviru Zaključne konference projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav so bili predstavljeni skupni rezultati projekta in dosežki vsakega od štirih podprojektov posebej.

Podprojekt INSPIRE  je spodbudil vzpostavitev nacionalne IPI v Sloveniji na organiziran način. Povečal je zavedanje o tem, da je pri vzpostavitvi nacionalne IPI nujno potrebno sodelovanje med vsemi udeleženci v javnem sektorju. Nadgrajen je bil metapodatkovni sistem. Pripravljeni so bili sestavni deli IPI na primeru topografskih podatkov (metapodatki, omrežne storitve). Pripravljena so bila navodila za vzpostavitev sestavnih delov IPI tudi za druge prostorske podatke in z njimi povezane storitve v Sloveniji. Izvedba pravil v skladu s standardi INSPIRE je v projektu potekala z naslednjimi dejavnostmi: obveščanje, povečanje zavedanja pomena vzpostavitve IPI, vzpostavitev potrebne skupne infrastrukture in izvedba omrežnih storitev. Za topografske podatke v distribucijskem okolju GU RS so upoštevana izvedbena pravila INSPIRE. Izdelane so storitve za metapodatke ter omrežne storitve za iskanje, transformacijo, vpogled in prenos tako topografskih podatkov (izbrani sloji), kot tudi registra prostorskih enot, ortofota in nekaterih drugih vsebin. Storitve so skladne z zahtevami INSPIRE.

Rezultate projekta INSPIRE in nadaljnje korake je predstavil vodja podprojekta INSPIRE Tomaž Petek.


Več o projektu, podprojektih in zaključni konferenci projekta na spletni strani Projekta.