10. konferenca INSPIRE

Potekala je v Barceloni od 26. do 30. septembra 2016.

V času od 26. do 30. septembra 2016 je v Barceloni potekala INSPIRE konferenca 2016. Konference se je udeležilo 1000 obiskovalcev in predavateljev, ki so v treh plenarnih in 6-ih vzporednih sekcijah predstavili 225 referatov. Zaradi velikosti šteje ta konferenca med vodilne svetovne dogodke na temo geoinformatike. Predstavitve so se nanašale na skupno podatkovno politiko, uporabo in implementacijo INSPIRE, izzive medopravilnosti in rešitve zanje, znanstvene teme, nove in nastajajoče tehnologije in aplikacije, povezave med e‑upravo in INSPIRE, skupne izzive v prihodnosti in zagotavljanje vseh elementov prostorske podatkovne infrastrukture v skladu z zahtevami evropske direktive INSPIRE.Slika: Mick Cory, generalni sekretar in izvršni direktor združenja EuroGeographics, na plenarnem zasedanju


Konference sta se udeležila Tomaž Petek in Irena Ažman kot predstavnika Nacionalne točke za stike INSPIRE. V delavnici na temo financiranja infrastrukture za prostorske podatke je na povabilo organizatorja sodeloval s prispevkom Tomaž Petek. V posebni sekciji pa sta slovenska predstavnika opisala načrt izvajanja programa projektov E-prostor.
 
Številne predstavitve, delavnice in posterji ter izmenjava mnenj in informacij med udeleženci – vse to je bil dobrodošel mejnik, kjer smo udeleženci pogledali nazaj na prehojeno pot, primerjali dosežke in uporabljene rešitve. Predstavljene so nam bile nadaljnje aktivnosti glede izvajanja direktive INSPIRE, prav tako pa tudi rešitve in orodja, ki sta jih pripravila Evropska komisija in JRC , in so na voljo državam članicam. V predstavitvah udeležencev konference pa je bilo veliko zanimivih in uporabnih informacij za nadaljnje aktivnosti glede izvajanje direktive INSPIRE.

Stran konferenece, kjer bodo pod zavihkkom "Programme" objavljene tudi prezentacije predavateljev,  je dostopna tukaj.