Šesto plenarno zasedanje UN GGIM

od 2. do 5. avgusta 2016 v New Yorku s slovensko udeležbo

V dneh od 2. do 5. avgusta 2016 je v New Yorku na sedežu Organizacije Združenih Narodov potekalo šesto plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UNGGIM. Zasedanja se je udeležilo 260 delegatov iz 86 držav. Kot član izvršilnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje z geografskimi informacijami v Evropi, ki deluje v okviru statistične komisije pri Organizaciji združenih narodov (UN GGIM-Evropa), se je omenjenega zasedanja in vrste spremljevalnih dogodkov in sestankov udeležil predstavnik Geodetske uprave RS Tomaž Petek.
Več v pripeti datoteki.