Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu

o izvajanju direktive INSPIRE o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti

Direktiva o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (direktiva INSPIRE) podpira uporabo politik, ki temeljijo na znanju, in spremljanje dejavnosti, ki vplivajo na okolje. Določa ukrepe za odpravo ovir za souporabo prostorskih podatkov na vseh vladnih ravneh v državah članicah in med njimi.

Komisija je leta 2013 vključila direktivo INSPIRE v program ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), da bi ocenila, ali ta instrument na sredini izvajanja še vedno ustreza svojemu namenu. V tem poročilu je predstavljen napredek pri izvajanju, povzeti pa so tudi rezultati ocene.Slika: Časovni načrt za izvajanje direktive INSPIRE – pomembni mejniki


Ocena direktive INSPIRE potrjuje, da je Direktiva na splošno še vedno zelo pomembna za učinkovito izpolnjevanje potreb politike in bo sčasoma postala še pomembnejša glede na uveljavljanje digitalnega gospodarstva, kot je določeno v strategiji za enotni digitalni trg, v katero so vključeni pomembni elementi Direktive.

Rezultati ocene jasno kažejo, da bodo v prihodnje potrebna okrepljena prizadevanja vseh akterjev na vseh ravneh. Komisija za ta namen predlaga več ukrepov za države članice in na ravni EU. 

Službe Komisije bodo po sprejetju tega poročila razpravljale o tem in drugih ustreznih ukrepih v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje in državami članicami v okviru za vzdrževanje in izvajanje direktive INSPIRE