Webinar Implementacija INSPIRE v Sloveniji

V organiziciji JRC je potekal 25.5.2016

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) organizira "webminarje" na temo izvajanja obveznosti Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (Direktiva INSPIRE) v državah članicah, Dne 25.5.2016 je bil na sporedu predstavitev Slovenije, ki jo je v imenu Geodetske uprave RS pripravil Tomaž Petek. Predstavitev uresničevanja obveznosti iz Direktive INSPIRE in Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI Ur.l. 8/2010 in 84/2015)  je skupaj s predstavitvami drugih držav dostopna na spletnem naslovu https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/National_implementation_webinars.

Predstavitev je pripravil Tomaž Petek.