Sestanek skupine INSPIRE MIG-T

Dne 19. in 20. 4. 2016 v Ispri, Italija.

Dne 19. in 20. 4. 2016 je v Ispri na sedežu JRC potekal 29. redni sestanek skupine za vzdrževanje in tehnično dopolnjevanje izvedbenih gradiv v okviru direktive INSPIRE (v nadaljevanju skupina MIG-T). Sestanka se je udeležilo 37 predstavnikov iz 28 držav članic in iz nekaterih držav kandidatk.
 
Poleg pregleda aktivnosti, opravljenih v zadnjem letu dni (actions status report) je bil na sestanku obravnavan akcijski načrt, ki je skupaj z drugimi gradivi dostopen na spletnih straneh MIG-T skupine (https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/).


 

Udeleženci sestanka skupine MIG-T


Nov delovni program skupine MIG (The Maintenance and Implementation Work Programme for the INSPIRE Directive for the period from 2016 – 2020 - MIWP 2016-2020) je ravno v tem času v javni razpravi in bo predvidoma potrjen na sestanku skupine MIG-P konec junija v Bruslju. Osnutek programa je Evropska komisija (DG ENV) pripravila na podlagi postopka, imenovanega REFIT, poročil posameznih držav o implementaciji INSPIRE in razprave na MIG-P sestanku v Rimu decembra 2015. V razpravi o delovnem programu se je večina udeležencev strinjala, da je program za obdobje 2016-2020 dobro izhodišče, ki na splošni in strateški ravni postavlja ustrezne cilje in usmeritve. Prav tako je večina razpravljavcev podprla opredelitev prioritet in njihovo povezavo z obstoječimi aktivnostmi v okviru krovne MIG skupine. Največ zaskrbljenosti in zadržkov je bilo izraženih glede izvedbe aktivnosti v povezavi z vsebinami, ki ustrezajo temam iz priloge 3. Te vsebine so bile doslej predvidene kot zadnja prioriteta, delovni program pa nekaterim od njih določa najvišjo prioriteto z namenom izpolnitve obveznosti e-poročanja o okolju.


 

Rezultati analize obstoja metapodatkov

Precej razprave se je vrtelo okrog vprašanj, katere zbirke podatkov sodijo na seznam zbirk in s tem tudi v poročilo in v tabele za spremljanje. Evropska okoljska agencija je predstavila tako imenovani »Dashboard«, ki je dostopen na spletnem naslovu: https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/official/dashboard2/ in preko katerega so neposredno vidni rezultati validacije in harmonizacije podatkov, kot jih v tabelah za spremljanje sporočajo države članice. Predstavljen je bil tudi nedavno sprejet akcijski načrt evropske eUprave, ki v svoji aktivnosti pod zaporedno številko 19. navaja pospešitev vzpostavitve podatkovne infrastrukture v skladu z zahtevo INSPIRE direktive.
 
Zapisal: Tomaž Petek