ZK GJI - primer dobre prakse

Kot zgled ga je postavilo združenje UN-GGIM

Pobuda Združenih narodov, imenovana UN-GGIM (Global Geospatial Information Management) igra vodilno vlogo v načrtovanju razvoja globalnih geoprostorskih informacij in promoviranju njihove uporabe za ključne globalne izzive. Prdstavlja stično točko in koordinacijo med članicami ZN ter povezavo med članicami in mednarodnimi organizacijami.Na svoji spletni strani (http://ggim.un.org/default.html) je združenje objavilo sliko, ki prikazuje slovenski Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture - kot primer dobre prakse, z naslovom:

Featured UN-GGIM Best Practice: Slovenia - Geospatial Information for a consolidated cadstre and public utility infrastructure

Vsekakor zanimiv odziv na naša prizadevanja za evidentiranje zasedenosti v prostoru.