Abstract test suites

Nizi abstraktnih preizkusov za sestavine INSPIRE


Za namene testiranja ustreznosti posameznih elementov INSPIRE tehničnim navodilom INSPIRE je podskupina skupine MIG-P (MIWP-5) pripravila nize abstraktnih preizkusov za različne sestavine INSPIRE. Nizi preizkusov so izdelani za vsebine oziroma tehnična navodila (Guidelines):
 
·         metapodatki (za iskanje),
·         metapodatki (za medopravilnost),
·         storitve iskanja,
·         storitve pregledovanja (WMS, WMTS),
·         storitve prenosa (Atom, WFS).


 
Namen teh dokumentov je čim podrobneje in natančneje določiti enotna in dogovorjena skupna načela za izdelavo orodij za preizkus ustreznosti posameznih sestavin INSPIRE. Predloge nizov testov je izdelalo več pogodbenikov, pregledala jih je skupina MIWP-5. Objavljeni so na spletni strani INSPIRE.  Skupina želi pripombe na izdelane predloge in prosi, da se vse pripombe za posamezno državo zberejo v eni tabeli.
 
Prosimo vse zainteresirane strokovnjake in vpletene v implementacijo INSPIRE, da svoje pripombe na izdelane predloge testov posredujete na naslov Nacionalne točke za stike INSPIRE: inspire.gu@gov.si.
 
Rok za posredovanje pripomb je petek, 11. marec 2016.
 
Hvala za sodelovanje
Nacionalna točka za stike