EU Pilot 4472/13/ENVI 

Postopek je s sprejetjem ZIPI-A zaprt.

Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve Ministrstva za okolje in prostor je sporočila, da je Evropska komisija zaključila postopek EU Pilot 4472/13/ENVI. EU Pilot v zvezi s prenosom Direktive INSPIRE je zaprt.

Evropska komisija je 17. 1. 2013 odprla navedeni EU Pilot v zvezi s prenosom Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) v pravni red Republike Slovenije. Evropska komisija je po pregledu nacionalnih predpisov, ki so v pravni red RS prenesli Direktivo INSPIRE, menila, da nekatere določbe niso bile prenesene, nekatere pa so bile prenesene napačno in/ali nepopolno.

Republika Slovenija se je strinjala, da ureditev vzpostavitve in zagotavljanja infrastrukture za prostorske informacije v RS v Zakonu o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI) ni v celoti v skladu z Direktivo INSPIRE in da so določene pripombe Evropske komisije zahtevajo ukrepanje. Zato je Republike Slovbenija napovedala postopek sprememb in dopolnitev ZIPI in se zavezala, da bo Evropsko komisijo redno obveščala o napredku pri sprejemu zakona.

Konec oktobra 2015 je Republika Slovenija sporočila Evropski komisiji, da je Državni zbor RS dne 27.10.2015 sprejel besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI-A). Glede na navedeno je Komisija zaprla EU Pilot.