Testiranje nove različice registrov INSPIRE

Skupina JRC za razvoj "INSPIRE registry" je najavila novo različico.

Nova različica registrov INSPIRE vsebuje dva dodatna registra – sloje in oštevilčenja, določene v izvedbenih pravilih INSIRE glede medopravilnosti zbirk in storitev. Spremenjen bo tudi uporabniški vmesnik. Pred upradno objavo nove različice ekipa JRC poziva vse zainteresirane, da sodelujejo pri testiranju tako vsebine kot tudi vmesnika za to storitev. Testiranje bo potekalo do 30. novembra 2015. Vse informacije so na voljo na spletni strani INSPIRE.