Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2016

13. simpozij GIS V Sloveniji bo organiziran v torek, 27.9.2016Spoštovani!

Tudi v letu 2016 bo Geografski inštitut ZRC SAZU v sodelovanju s Filozofsko fakulteto, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije organiziral simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Prihajajoči bo že 13. po vrsti, organiziran pa bo v torek, 27. 9. 2016, v Ljubljani.

Tematski sklopi srečanja so:

 • Zajem in obdelava podatkov, kontrola in izboljšanje kakovosti prostorskih podatkov, semantična medopravilnost podatkov.
 • Prostorsko modeliranje, analize, simulacije.
 • Prostorske vizualizacije (3D)  ter avtomatizirana kartografija.
 • Novosti daljinskega zaznavanja na področju zajema in obdelave podatkov, primeri uporabe na različnih strokovnih področjih.
 • Podpora odločanju v prostorskem in regionalnem planiranju.
 • Uporaba pri mednarodnih in čezmejnih projektih, usklajevanje podatkov, koordinatnih sistemov, razvoj metodologij.
 • Podpora ob naravnih in ekoloških nesrečah, terorističnih napadih itd.
 • Podpora pri oblikovanju in upravljanju zavarovanih območij.
 • Razvoj in uporaba na občinski ravni in v javni upravi.
 • Metode pri terenskem delu, uporaba GPS navigacije, dlančnikov in drugih instrumentov.
 • Infrastrukturni, nepremičninski, prometni, telekomunikacijski in drugi prostorski informacijski sistemi.
 • GIS-i v družbenih in humanističnih znanostih.
 • Predstavitve obstoječih in načrtovanih študijskih programov za GIS-e, e-izobraževanje, uporaba GIS-ov kot orodja za predstavljanje tem v visokošolskih in srednješolskih učnih procesih.

Zbiranje prispevkov za objavo v monografiji, ki bo izšla ob simpoziju, se zaključi 1. 2. 2016. Več informacij najdete v priloženem letaku ter na spletni strani:
http://giss.zrc-sazu.si .