ABC INSPIRE

Nacionalna točka za stike je pripravila dokument z naslovom ABC INSPIRE.


Nacionalna točka za stike je pripravila dokument z naslovom ABC INSPIRE, v katerem so povzete vse ključne naloge in obveznosti upravlljavcev zbirk prostorskih podatkov za izvedbo obveznosti, ki jih nalagata direktiva INSPIRE in Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije. Dokument je dostopen v zavihku "Navodila in priporočila".