GeoDCAT-AP

Predlog specifikacij je v javni razpravi do 30.8. 2015

Aplikacijski profil GeoDCAT-AP (Geo DataCATalog Application Profile) je bil razvit v okviru programa ISA (Interoperability Solutions for European Public Administration). Evropska Komisija poziva strokovnjake, da sodelujejo v javni razpravi tega dokumenta, ki predstavlja razširitev uveljavljenega profila DCAT-AP s prostorsko komponento. Razpirjen profil omogoča opisovanje prostorskih podatkov, serij podatkov in storitev za te podatke. GeoDCAT-AP zagotavlja sintakso RDF, ki omogoča združevanje metapodatkovnih elementov, določenih v ISO standardu 19115:2003, in elementov, določenih v predpisih INSPIRE. Namen specifikacije je omogočiti iskanje prostorskih podatkov in storitev preko splošnih podatkovnih portalov in s tem razširiti uporabnost in dostopnost prostorskih informacij ne glede na meje in področja uporabe. Specifikaciji GeoDCAT-AP je dodan XSLT script, ki zagotavlja samodejno pretvorbo metapodatkovnih zapisov po ISO 19139 standardu v format GeoDCAT-AP.


Predlog nove specifikacije ne nadomešča specifikacij INSPIRE, ampak omogoča pretvorbo metapodatkovnih elementov INSPIRE tako da ponudniki portalov lahko objavijo svoje metapodatkovnbe zapise tudi na podatkovnih portalih, ki temeljijo na DCAT-AP specifikaciji.
 
Specifikacijo GeoDAT-AP je razvila skupina strokovnjakov pod okriljem JRC (Joint Research Centre). Temelji na predhodni študiji uskladitve med metapodatkovnimi elementi INSPIRE in specifikacijo DCAT-AP, ki je bila narejena  v okviru programa ISA (Re-usable INSPIRE reference platform- ARe3NA). Delo je nadaljevala delovna skupina GeoDCAT-AP v okviru Akcije 1.1 (SEMIC) programa ISA.
 
Več informacij o javni razpravi in dokumentu je na voljo tukaj.
 
Dokument, ki je predmet javne razprave, pa je dostopen na tej povezavi.

Rok za pripombe na dokument je konec avgusta 2015.