Stroškovnik za uporabo omrežnih storitev za prenos

Objavljen je v poglavju Predpisi in gradiva/Ostala gradiva

Stroškovnik se nanaša na uporabo omrežnih storitev za prenos podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije in se nanaša na prenos podatkov omrežja SIGNAL.