Nove sheme xml za podatke INSPIRE

Objavljene so osvežene različice shem INSPIRE za teme iz prilog I, II in III

Na spletnih straneh INSPIRE so bile objavljene nove sheme in nove različice shem xml za že izdelane sheme za podatke INSPIRE. Nove različice so bile potrebne zaradi uskladitve shem s spremembami v evropskih predpisih - izvedbenih pravilih (Uredba komisije št. 1253/2013) in s spremembami v pripadajočih podatkovnih specifikacijah – tehničnih navodilih. Dodane pa so bile sheme za teme podatkov iz Prilog II in III, ki ju obravnava novejša zakonodaja.
 
Nove sheme tako:
-          odražajo spremembe tem iz Priloge I zaradi izdelave specifikacij za teme podatkov iz Prilog II in III, predvsem za tipe kandidate (Candidate types) in tipe z imenom "placeholders";
-          vključujejo dodaten podatkovni model za morske prostorske enote (Maritime Unit);
-          uporabljajo skupni pristop za kodiranje vrednosti šifrantov skladno z vrednostmi v registrih INSPIRE.

Slika: začetni del sheme xml za stavbe


Da bi bile sheme kompatibilne med seboj, so bile tako osvežene vse že izdelane sheme, torej sheme za vse teme iz prilog I, II in III. Stare sheme bodo vsaj do aprila 2016 še vedno osveževane  (manjše nadgradnje in odprava napak), vendar ekipa INSPIRE priporoča vsem ponudnikom podatkov ,da v bodoče uporabljajo nov set shem za implementacijo INSPIRE. 
.
Podrobnejše informacije o načinu priprave novih shem ter navodila izvajalcem in uporabnikom za prehod na novejšo različico shem bodo na voljo v prihodnjih tednih na spletnih straneh INSPIRE.