Spletno okolje za izmenjavo mnenj INSPIRE

Na voljo je nova platforma INSPIRE za izmenjavo mnenj in izkušenj

Slika 1: 9 vsebinskih slopov platforme za izmenjavo izkušenj INSPIRE
Spletno okolje (platforma) za tematske sklope INSPIRE (INSPIRE Thematic Clusters Platform) je nastalo na podlagi pobude Evropske komisije, povezane z izvajanjem in vzdrževanjem INSPIRE. Platforma na bi služila kot pomoč državam članicam pri izvajanju zahtev INSPIRE.
 

Kot vsaka infrastruktura tudi INSPIRE zahteva vzdrževanje in razvoj. Izkušnje, pridobljene pri razvoju in pripravi tehničnih navodil ter izkušnje, pridobljene z uvajanjem in izvajanjem načel in zahtev INSPIRE, bodo na ta način dostopne vsem za optimizacijo zmogljivosti infrastrukture in za doseganje ciljev politike, prav tako pa bodo pripomogle k povečanju uporabnosti INSPIRE  na različnih tematskih področjih. Vzpostavljeno on-line spletno okolje INSPIRE omogoča izmenjavo mnenj, izkušenj, vprašanj in odgovorov v okviru posameznih tematskih sklopov.
 

Platforma temelji na ustreznih vsebinah in programski opremi Foruma INSPIRE. Predstavlja enotno vstopno točko za tako za izvajalce kot uporabnike INSPIRE z namenom in možnostjo, da delijo izkušnje, najboljše prakse, sprožajo vprašanja in pridobijo ustrezne rešitve za svoja vprašanja v okviru svojih tematskih področij.
 

Vseh 34 tem INSPIRE je razdeljenih na devet vsebinskih področij. Vsak od teh tematskih sklopov INSPIRE ima svojega povezovalca oziroma urednika, ki vodi, usmerja, sodeluje in pospešuje izmenjavo vsebin med uporabniki.

 

Seznam tematskih sklopov s pripadajočimi temami INSPIRE


Vabljeni vsi, vključeni v izvajanje in uporabo INSPIRE, k sodelovanju in uporabi tega spletnega orodja. Uporabimo možnost za seznanitev drugih s svojimi izkušnjami in uporabimo izkušnje drugih glede izvedbe in uporabe INSPIRE. Platforma je dostopna tukaj.