Nova različica registrov INSPIRE

Evropska komisija, JRC, je objavil 4. različico registrov INSPIREInfrastruktura INSPIRE predvideva številne skupne elemente, ki zahtevajo jasen opis in na katere se je možno sklicevati z enoličnimi identifikatorji. Tovrstni elementi so npr.  teme INSPIRE, različni šifranti, aplikacijske sheme ali storitve iskanja. Registri predstavljajo sredstvo za dodeljevanje identifikatorjev elementom in njihovim oznakam, definicijam in opisom (v raznih jezikih). Skupni registri INSPIRE omogočajo centralni dostop do številnih centralno upravljanih registrov INSPIRE. Vsebina teh registrov temelji na direktivi INSPIRE, izvedbenih pravilih in tehničnih smernicah.

Četrta različica registrov in storitve za dostop do ključnih elementov INSPIRE in ustrezne programske opreme vključujeta pripombe in povratne informacije uporabnikov pri testiranju storitev v obdobju od sredine julija do konca septembra 2014. Istočasno pa razvojna ekipa JRC že razvija naslednjo različico programske opreme in storitev, ki bodo na voljo za testiranje konec meseca novembra.

Za upravljanje s podatki v skupnih registrih INSPIRE je izdelano programsko orodje, imenovano Re3gistry. Namenjeno je postopkom uvoza, izvoza podatkov ter spletnim storitvam. Uvoz podatkov prenese podatke (v .csv formatu) v podatkovno bazo, madtem ko postopek izvoza pripravi podatke, ki so shranjeni v bazi, za uporabo v spletni storitvi.  Spletna storitev ima poseben vmesnik za dostop do podatkov  v skupnih registrih v različnih formatih in različnih jezikih.