Predlog resolucije OZN o pomenu globalnega geodetskega referenčnega okvirja

Resolucija bo s strani 28 držav članic Združenih narodov vložena na generalni skupščini junija ali julija 2014.

Združeni narodi želijo s pobudo o globalnem upravljanju prostorskih informacij (United Nations initiative on Global Geospatial Information Management - UN-GGIM) odigrati vodilno vlogo pri določanju agende za globalni razvoj prostorskih informacij in spodbujati njihovo uporabo za reševanje ključnih globalnih izzivov. Ekonomsko-socialni svet OZN (ECOSOC) je na svoji seji v mesecu juliju 2011 obravnaval poročilo generalnega sekretarja (E/2011/89) in sprejel sklep, da ustanovi Odbor strokovnjakov Združenih narodov o globalnem upravljanju prostorskih informacij (2011/ 24).


Prva seja Odbora strokovnjakov Združenih narodov o globalnem upravljanju prostorskih informacij je potekala v Seulu v Republiki Koreji leta 2011, kjer so strokovnjaki iz 90 držav sprejeli deklaracijo o globalnem upravljanju prostorskih informaciji. Več informaciji je na voljo na spletni strani GGIM.


Odbor strokovnjakov ugotavlja velik ekonomski pomen in potrebo po izboljšanju globalnega sodelovanja v geodeziji, vključno z odprto izmenjavo podatkov pri vzpostavljanju regionalnih in svetovnih referenčnih okvirov. Zato je nastal predlog resolucije, katere vsebino povzema tudi kratek video prispevek, ki so ga pripravili na Norveški geodetski upravi in je dostopen na naslednji povezavi.

 

 
Zapisal: Tomaž Petek