Spremembe podatkovnih modelov

Podatkovni modeli in sheme za prilogi II in III ter usklajena tehnična navodila za Prilogo I

V zvezi z dokončanjem dokumentacije glede pravil za izvajane direktive INSPIRE o medopravilnosti zbirk podatkov in z njimi povezanih storitev iz prilog direktive II in III so bili pripravljene in objavljene sheme XML in podatkovni modeli. Gradiva so dostopna na evropski spletni strani INSPIRE.

Spremembe Uredbe o medopravilnosti so povzročile tudi precej sprememb pri zbirkah podatkov iz priloge I direktive. Te spremembe so zahtevale tudi spremembo tehničnih navodil za zbirke podatkov, povezane s prilogo I. Novim različicam tehničnih navodil s posodobljeno vsebino so dodana tudi navodila za preverjanje skladnosti zbirk z zahtevami INSPIRE (Abstract Test Suite). Objavljene so na spletni strani INSPIRE.  Vse te spremembe vplivajo tudi na sheme XML, ki jih bo treba uskladiti (naslovi, prostorske enote, prometna omrežja in Hidro – fizične vode). Ker te spremembe lahko vplivajo na softver in zbirke podatkov, ki so že usklajene  z INSPIRE, je treba določiti postopke za ažuriranje in objavo shem XML za migracijo zbirk podatkov v spremenjene sheme. Tako procesi kor potrebne spremembe shem so trenutno v obravnavi pri skupini »MIWP-18 XML schema maintenance« v okviru nalog, povezanimi z vzdrževanjem in izvedbo INSPIRE.