Konferenca INSPIRE

16. - 20. junij 2014


 
 
Po sedmih letih od uveljavitve direktive INSPIRE so pripravljeni tudi vsi izvedbeni predpisi in tehnična navodila za zagotovitev medopravilne enotne infrastrukture za prostorske informacije. V državah članicah potekajo številne dejavnosti z izvedbo vseh zahtev INSPIRE. Namen letošnje konference je tako ovrednotenje dejavnosti, ki potekajo ter izdelava splošne ocene - ali smo na pravi poti na podlagi poročil in odzivov vseh deležnikov.

Konferenca bo potekala v danskem mestu Aalborg od 16. do 20. junija 2014. Prva dva dneva bosta namenjena različnim delavnicam, zadnji trije dnevi pa konferenci v obliki plenarnih zasedanj in vzporednih sekcij.
 
Podnaslov letošnje konference je INSPIRE za dobro upravljanje, saj je proces sprejemanja dobrih odločitev bolj kot kdajkoli prej odvisen od ustreznega in kakovostnega zbiranja, obdelave, izmenjave in (so)uporabe prostorskih podatkov. Letošnja konferenca bo tako ponudila priložnost za oceno, kako dobro orodje je INSPIRE za podporo okoljskim in drugim politikam o prostoru, prav tako pa tudi mnogim drugim družbenim in gospodarskim vprašanjem.
 
Čas za pripravo povzetkov prispevkov je 14. marec 2014. Seznam vsebin konference je objavljen na spletni strani konference.
 
Vabljeni torej k pripravi povzetkov za predstavitve na konferenci INSPIRE!

Oglejte si še letak konference: