Sestanek konzorcija projekta ELF

12. in 13. februarja je v Bejgijskem mestu Lueven potekal prvi sestanek konzorcija projekta ELF


V dneh 12. in 13. februarja je v Bejgijskem mestu Lueven potekal prvi sestanek konzorcija projekta European Location Framevork – ELF. Sestanka se je udeležilo 39 predstavnikov članov konzorcija iz 18-ih držav. V projekt je kot ena od 30 članic konzorcija vključena tudi Geodetska uprava RS.

Namen sestanka je bil pregled opravljenega dela in podrobnejša opredelitev dejavnosti, ki so načrtovane v projektu za naslednje leto. Vizijo projekta ELF do leta 2016 je predstavil izvršni direktor združenja EuroGeographics g.  Dave Lovell. Opisal je zgodovino od izvedbe projekta SABE do ideje in zaključka projekta ESDIN ter pobude za logično nadaljevanje v sedanji projekt ELF. Vizija projekta ELF je zagotavljanje referenčne infrastrukture za prostorske informacije v Evropi. Namen projekta je vzpostavitev evropskega lokacijskega okvira za zagotavljanje redno vzdrževanih, uradnih, prekomejno usklajenih prostorskih podatkov, ki bodo na voljo uporabnikom v javnem in zasebnem sektorju. Projekt E.L.F želi spodbuditi širšo uporabo prostorskih podatkov in omogočiti oblikovanje inovativnih storitev z dodano vrednostjo, ki bodo uporabljale prostorske podatke. Infrastruktura računalništva v oblaku bo zagotovila kaskadno podprto programsko okolje, ki bo ustrezalo zahtevam INSPIRE in na katerem bodo prostorski podatki harmonizirani in prekomejno usklajeni za celotno območje držav, vključenih v projekt. Več informaciji o projektu je na voljo na spletni strani projekta (www.elf.org).

Tehnični napredek, ki je bil dosežen na projektu ELF od njegovega začetka do danes, je opisal Antti Jakobsson. Predstavil je, kako je projekt implementiral zahteve INSPIRE v izdelkih, ki nastajajo v projektu. Vse storitve in računalniško okolje s podatki morajo biti na razpolago uporabnikom do februarja 2015. Da bodo storitve delovale,  je potrebno do maja 2014 pripraviti osnutek okvirnega dogovora in dogovore s posameznimi upravljavci prostorskih podatkov skleniti do februarja 2015.

V nadaljevanju sestanka so sledile podrobnejše predstavitve posameznih delovnih paketov (WP), ki so jih imeli vodje delovnih skupin. Olaf Østensen je poročal o opravljenih dejavnostih na področju upravljanja projekta ELF, kar je zahtevna naloga, saj je v projekt vključeno 30 partnerjev od katerih je 16 državnih geodetskih uprav, drugi pa so iz zasebnega sektorja in drugih področji javne uprave.

Člani konzorcija projekta smo se zavezali, da bomo tudi po zaključku projekta poskušali zagotoviti delovanje platformeELF , kar bo omogočilo nadaljnjo rast na področju uporabe in ponovne uporabe zanesljivih, točnih in večkrat uporabnih uradnih referenčnih prostorskih podatkov. Naš cilj je ustvariti trajnostni evropski lokacijski okvir (ELF), ki bo omogočal ponovno uporabo referenčnih prostorskih podatkov, ki jih zagotavlja javni sektor na več ravneh podrobnosti.

Sestanku konzorcija je sledil še sestanek upravnega odbora projekta, na katerem smo potrdili delo, opravljeno v prvem letu projekta in izdelke, ki bodo predmet presoje v aprilu.

Pripravil:

Tomaž Petek