Otvoritvena konferenca

Otvoritvena konferenca projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav.

Dne 4. 2. 2014 bo potekala otvoritvena konferenca projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav. Projekt je sofinanciran s strani finančnega mehanizma EGP. Projekt bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijskto in projektnima partnerjema norveško in islandsko geodetsko upravo.