Tehnična navodila za izdelavo INSPIRE omrežnih storitev prenosa

Objavljena je nova različica navodil (3.1)

Na evropski spletni INSPIRE je objavljena nova različica tehničnih navodil za pripravo in izdelavo omrežnih storitev prenosa, skladnih z INSPIRE uredbo o omrežnih storitvah. Dokument je dopolnjen s precej novostmi. Poleg manjših popravkov ter uskladitev z drugimi predpisi in gradivi je pomembna novost dodano poglavje o kakovosti storitev. Podrobneje so opisani pomen in načini za ugotavljanje elementov kakovosti storitev, kot so učinkovitost, zmogljivost in razpoložljivost. Opisane so mere za kakovost storitev, postopki za ocenjevanje kakovosti (s podrobnimi definicijami za njihvovo izvajanje) ter rezultati ocenjevanja kakovosti.


 
Priprava dopolnjenih navodil pomeni, da morajo vsi subjekti, ki bodo ugotavljali skladnost spletnih storitev prenosa z zahtevami INSPIRE, upoštevati nove zahteve in določila glede ocenjevanja kakovosti spletnih storitev ter glede ustrezanja rezultatov ocenjevanja kakovosti teh storitev predpisanim zahtevam.

Navodila so pripravljena samo v angleškem jeziku, dostopna pa so na tako na evropskem kot slovenskem geoportalu INSPIRE.