Storitve za prostorske podatke in storitve za priklic drugih storitev

v razpravi so tehnična navodila in spremembe uredb v zvezi s storitvami Za priklic in drugimi storitvami

V pripravi so predpisi, ki urejajo storitve v zvezi s prostorskimi podatki ter storitve, ki omogočajo priklic drugih storitev. v pregled smo dobili naslednje dokumente:

- osnutek tehničnih navodila za pripravo storitev v zvezi s prostorskimi podatki in storitev, ki omogočajo priklic drugih storitev

- osnutek dopolnil uredbe INSPIRE o medopravilnosti zbirk podatkov in storitev (2 datoteki - v eni so dopolnitve členov, v drugi pa dopolnitve prilog)

- osnutek dopolnil uredbe INSPIRE o omrežnih storitvah

- dve datoteki - predlogi - za vpis pripomb na gradiva v razpravi

Rok za posredovanje pripomb je 13. september. 2013.  Da bomo lahko skupaj posredovali sloenske pripombe v Bruselj, posredujete vaše pripombe, komentarje, pomisleke... na e-mail: inspire.gu@gov.si do 10. septembra 2013. V primeru vprašanj in nejasnosti se prav tako lahko obrnete na navedeni elektronski naslov.

Nacionalna točka za stike