7. konferenca INSPIRE

Firence, 23. - 27. junij 2013

Podnaslov letošnje konference je bil »The Green Renaissance«Tako kot je dogajanje v renesansi temeljno vplivalo na intelektualno življenje, na umetnost, literaturo, politiko, znanost, religijo itd, tako intenzivno INSPIRE vpliva na način, na katerega so lahko informacije za upravljanje z našim planetom skupno dostopne in uporabljane. Tako kot renesančno gibanje se INSPIRE počasi, ampak vztrajno širi po Evropi in tudi čeznjo.

Namen letošnje konference je bil torej preučiti ta napredek. Nadalje izmenjati poglede in izkušnje o tem, kako INSPIRE ustreza in izpolnjuje pretekle in pojavljajoče se izzive in potrebe. Ter identificirati nove priložnosti in nenazadnje, skupno ugotoviti kako lahko INSPIRE v prihodnje čim bolj razvije še večje učinke za celotno družbo.

Letošnja INSPIRE konferenca je bila organizirana v ob podpori JRC in italijanskega ministrstva za okolje. Udeležba je bila številna, saj je več kot 400 udeležencev v treh dneh konference sodelovalo na 20 delavnicah in 40 sekcijah, v okviru katerih je bilo predstavljenih skoraj 150 referatov in prispevkov.

Konferenca je torej tako kot vsako leto potekala najprej v obliki številnih delavnic, izvedenih je bilo 5 skupnih plenarnih zasedanj, večino časa pa je delo potekalo v obliki šestih vzporednih sekcij.

Delavnice so se dotikale najrazličnejših področij in vsebin, povezanih z izvajanjem direktive INSPIRE. Plenarna zasedanja so poleg pozdravnih nagovorov obravnavala Okolje in e-upravo, Zmogljivosti in inovacije ter »Networking«. Vzporedne sekcije so se ukvarjale z  naslednjimi vsebinami: izvajanje INSPIRE (tako na regionalni kot nacionalni ravni), podatkovne specifikacije, storitve prenosa INSPIRE, tematske aplikacije, omrežne storitve, semantična vprašanja, čezmejna usklajevanja, geoportali, odprti podatki, e-uprava…

Iz Slovenije smo se konference udeležili: Aleš Veršič (ARSO), Tomaž Petek in Irena Ažman (GURS). Več o konferenci v pripeti datoteki in na spletni strani konference.