Poročilo o izvajanju direktive INSPIRE

Slovenija je oddala nacionalno poročilo Evropski komisiji

Slovenija je oddala nacionalno poročilo o izvajanju direktive INSPIRE in tabelo za spremljanje vzpostavitve in uporabe nacionalne infrastrukture za prostorske informacije. Poročilo bo na geoportalu objavljeno kmalu....