Delavnica o skupnem pristopu k oceni stroškov in koristi uvajanja INSPIRE

Delavnico je organiziral JRC je v Ispri v dneh 15. in 16. oktobra 2012

Delavnice so se udeležili predstavniki 16-ih držav članic ter Norveške in Hrvaške.  Predstavitve z delavnice so dostopne TUKAJ.Po predstavitvah so imeli udeleženci bogato in plodno razpravo o tem, kako izboljšati navodila državam članicam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti glede poročanja o stroških in koristih uvajanja direktive INSPIRE. Kot rezultat razprave so bili identificirani številni elementi, ki bi lahko bili vključeni v posodobljena navodila za države članice. Ti elementi so opisani v spodnjem dokumentu, ki pa bo še predmet razprave na delavnici o poročanju, predvideni za 13. november 2012. Vsi, ki imate vprašanja ali pripombe na gradivo, jih prosim posredujte na naslov inspire.gu@gov.si, in jih bomo posredovali naprej pristojnim na Joint Research Centre v Italiji.