Podzakonski predpis Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije

Vlada RS je 23. avgusta 2012 sprejela Uredbo o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in za določanje pristojbine za souporabo podatkov in storitev

Februarja 2010 je začel veljati Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/10), ki na podlagi Direktive INSPIRE določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji.
 
ZIPI določa, da Vlada RS uredi vprašanja glede določanja stroškov za uporabo omrežnih storitev in določanja pristojbine za souporabo podatkov in storitev. Zato je pripravljena uredba, katere glavna cilja sta, skladno z okvirji, ki so potrebni za doseganje cilja ZIPI in Direktive INSPIRE, naslednja:
  • določiti podrobnejša merila in pogoje za zaračunavanje omrežnih storitev, ki jih morajo za zbirke prostorskih podatkov, ki jih vodijo, zagotavljati upravljavci prek svetovnega spleta ali drugega telekomunikacijskega sredstva,
  • določiti podrobnejša merila in pogoje za določanje pristojbine za souporabo podatkov in storitev (zagotavljanje dostopa do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki).
Upravljavci zbirk podatkov, ki sestavljajo slovensko infrastrukturo za prostorske informacije, lahko na podlagi meril in pogojev v uredbi zaračunajo uporabo omrežnih storitev ter pristojbine na souporabo podatkov in storitev.

Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in za določanje pristojbine za souporabo podatkov in storitev je bila dne 27. 8. 2012 objavljena v Uradnem listu RS, št. 66/12 in začne veljati 15. dan po objavi.