Objavljene INSPIRE tabele spremljanja

na spletni strani INSPIRE.EU

Države članice so skladno z evropsko Odločbo o spremljanju in poročanju dolžne vzpostaviti seznam zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi INSPIRE, razvrščenih po temi in prilogi, ter omrežnih storitev iz člena 11(1) navedene direktive, razvrščenih po vrsti storitve. Navedeni seznam sporočijo Komisiji in ga letno posodabljajo.

Slovenija je tako tudi letos poslala posodobljen seznam s podatki za izračun kazalcev za spremljanje izvajanja zahtev:
- glede metapodatkov (obstoj in skladnost z zahtevami INSPIRE),
- za interoperabilnost prostorskih zbirk podatkov (prostorski obseg in skladnost zbirk z zahtevami INSPIRE),
- glede omrežnih storitev (dostopnost metapodatkov s storitvami iskanja, dostopnost zbirk prostorskih podatkov s storitvami pregledovanja in prenosa, uporaba omrežnih storitev in skladnost omrežnih storitev z zahtevami INSPIRE).

Slovenski seznam zbirk s podatki ter podatki za druge države članice so dostopni tukaj

 Slika: Zbirke podatkov iz INSPIRE teme hidrografija v slovenski tabeli - seznamu zbirk - za leto 2011