Pripravljeni novi osnutki navodil za teme prilog II in IIII

Osnutki so objavljeni na INSPIRE EU strani za vseh 25 tem podatkov

Za vseh 25 tem, ki so navedene v prilogah II in III direktive INSPIRE, so bili pripravljeni novi osnutki navodil za pripravo podatkovnih zbirk skladno z INSPIRE podatkovnimi specifikacijami. V navodilih so tako zahteve kot priporočila za uskladitev podatkov z INSPIRE specifikacijami. Obvezni del navodil  (zahteve) bo preoblikovan v dopolnitev Uredbe o medopravilnosti, ki že velja za teme iz priloge I. Opisana dopolnitev uredbe, ki se nanaša na prilogi II in III, bo v jeseni poslana prevajalskim službam v prevajanje, medtem ko bodo navodila ostala v angleškem jeziku. Novi osnutki navodil so dostopni na INSPIRE EU strani.


Slika: Nabor možnih oblik streh stavb v podatkovnih specifikacijah za stavbe