INSPIRE konferenca

V turškem Istanbulu je od 25. do 27. junija potekala šesta INSPIRE konferenca.

Podnaslov konferenje je bil "Izmenjava informacij o okolju, izmenjava inovacij". Udeležilo se je je okrog 1000 udeležencev. Bogat program je zajemal najrazličnejše vidike uvajanja INSPIRE ter vpliv INSPIRE na različna področja življenja in dejavnosti.

Več o konferenci na:
strani Geodetske uprave Republike Slovenije,
strani revije SDI Magazine,
ter seveda na spletni strani konterence.