INSPIRE poročilo

o spremljanju vzpostavitve in uporabe infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji

Nacionalna točka za stike INSPIRE, katere naloge opravlja Geodetska uprava Republike Slovenije, mora skladno z direktivo INSPIRE in z Odločbo komisije glede spremljanja in poročanja spremljati vzpostavitev in uporabo infrastrukture za prostorske informacije (IPI) v Sloveniji. Države članice so bile dolžne vzpostaviti seznam zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, razvrščenih po temi in prilogi, ter omrežnih storitev iz člena 11(1) navedene direktive, razvrščenih po vrsti storitve. Navedeni seznam sporočijo Komisiji in ga letno posodabljajo. Vsako leto 15. maja je treba posodobljen seznam posredovati Evropski komisiji.

 Države članice zbirajo podatke za spremljanje vzpostavitve in uporabe svojih IPI predvsem glede:

  • metapodatkov (obstoj metapodatkov, skladnost metapodatkov s predpisi),
  • medopravilnosti prostorskih podatkov (prostorski obseg zbirk prostorskih podatkov, skladnost prostorskih podatkov z INSPIRE  predpisi);
  • omrežnih storitev (dostopnost metapodatkov s storitvami iskanja, dostopnost zbirk prostorskih podatkov s storitvami pregledovanja in prenosa, uporaba omrežnih storitev, skladnost omrežnih storitev z INSPIRE  predpisi).

Prvi seznam smo skupaj z upravljavci zbirk podatkov pripravili leta 2010 za leto 2009, lani smo zbrali podatke za 2010, letos pa podatke za leto 2011. Do 15. maja 2012 smo bili dolžni posodobiti tabelo s seznamom zbirk in storitev ter s podatki za izračun predpisanih kazalnikov glede vzpostavitve in uporabe slovenske IPI. Skupaj z upravljavci zbirk podatkov smo osvežili podatke v razpredelnici.

V tabeli za leto 2011 je dodanih nekaj novih zbirk podatkov in storitev za dostop do podatkov, osveženi so podatki za izračun kazalnikov. Poleg spremenjenih podatkov so se marsikje zaradi reorganizacije ministrstev spremenili tudi nazivi upravljavcev posameznih zbirk.

Posodobljen seznam smo 15. maja 2012 posredovali Evropski komisiji. Objavljamo ga tudi na geoportalu, datoteka je pripeta pod besedilom, dostopna pa je tudi tukaj.

 
Pripravila:
Irena Ažman