Delavnica GEO, GMES in nacionalne aktivnosti v Sloveniji

Delavnica je potekala dne 17. 2. 2012 v prostorih Inštituta Jožef Štefan v Podgorici

Namen delavnice je bil predstaviti trenutno stanje na področjih v Sloveniji in smernice EU za nadaljnji razvoj. Okrogla miza je bila namenjena problematiki, s katero se vsakodnevno srečujemo raziskovalci, predstavniki industrije in državnih inštitucij, ki delujejo na področjih, ki jih pokrivajo GEO (Group on Earth Observations), GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) in GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

udeleženci delavnice

Na delavnici je bila predstavljena široka paleta izredno zelo zanimivih in obetavnih projektov, v katerih sodelujejo slovenski znanstveniki, predstavniki zasebnega sektorja ter javna uprava. Predstavljena je bila tudi direktiva INSPIRE, slovenski Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, njune zahteve ter vpliv na nadaljnje delo. Poudarjeno je bilo, da bi bilo potrebno več sodelovanja med različnimi pobudami in projekti, saj se ukvarjajo z istovrstnimi podatki za podobne namene.

Predstavitev INSPIRE


Na okrogli mizi je bilo precej govora o brezplačnosti prostorskih podatkov, o načrtih za prihodnje pri zagotavljanju podatkov o prostoru ter nadaljevanju in bodočem financiranju projektov GMES in GEOSS. Na okrogli mizi je poleg predstavnikov Evropske komisije, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in razvoj ter Inštituta Jožef Štefan sodelovalo nekaj predstavnikov upravljavcev podatkov, ki sestavljajo nacionalno infrastrukturo za prostorske informacije in sicer:
  •        Geodetska uprava Republike Slovenije (mag. Jurij Režek),
  •        Direktorat za prostor (Jurij Mlinar),
  •        Geološki zavod Slovenije (Jasna Šinigoj),
  •        Ministrstvo za obrambo (mag. Aleš Florjanc).

sodelujoči na okrogli mizi

Več o delavnici kmalu na spletni strani Balkan Geo Net
  
Zapisala: Irena Ažman