INSPIRE & NSDI - poročilo o stanju za leto 2011

Izdelano je poročilo o stanju na področju INSPIRE in NSDI v državah članicah.

Dokument predstavlja zadnjega v seriji raziskav, ki so bile izdelane v več preteklih letih in so poročale o razvoju dejavnosti, povezanih z INSPIRE v državah članicah. Zbirno poročilo za leto 2011 podaja pregled najpomembnejših spoznanj in poudarkov tako glede tehničnih kot ne-tehničnih zadev. Letošnje zagotavlja tudi dodatne informacije o dobrih praksah v državah članicah.  
 
Pomembnejši poudarki poročila za leto 2011 so:
  • souporaba podatkov in storitev: raziskava ugotavlja, da imajo države članice še vedno precej težav na tem področju in predlaga podporne dejavnosti s strani EU;
  • večja vpletenost uporabnikov: zelo različne potrebe uporabnikov morajo biti vključene na različne načine;
  • kaj je »in« in kaj je »out«: države članice so uporabile različne pristope pri izpolnjevanju zahtev, vendar bi moralo biti z vidika uporabnikov dostopno kar največje možno število zbirk podatkov;
  • potrebna je večja krepitev zmogljivosti in več izobraževanja: raziskava predlaga več financiranja s strani EU, delavnice, namenjene izvedbi INSPIRE, INSPIRE »kuharske knjige« in več drugih pobud;
  • obstoječe sestavine NSDI naj bodo bolj dostopne, potrebnih je več spletnih aplikacij, ki bodo uporabljale omrežne storitve;
  • testiranje: izmenjava izkušenj med državami članicami na tem področju je tudi zelo pomembna in zaželena.
 
Celovito poročilo je dostopno na INSPIRE spletni strani.
 
Avtorji poročila sprašujejo države članice, če se strinjajo z zaključki za njihovo državo in kateri vidiki so najpomembnejši za nadaljnji razvoj INSPIRE v njihovi državi.
 
Vse upravljavce podatkov, prav tako pa tudi uporabnike podatkov vabimo, da odgovorijo na zgornji vprašanji in povedo svoje mnenje do 23. februarja 2011. Pripombe, predloge in odgovore pošljite na: inspire.gu@gov.si.
 
Nacionalna kontaktna točka za INSPIRE