Intervju z vodjem enote za prostorsko podatkovno infrastrukturo

Alessandro Anonni je kot vodja enote za PPI v JRC odgovoren za usmerjanje tehnične izvedbe INSPIRE.

 V zadnji številki mednarodnega časopisa GIM International je objavljen intervju z Alessandrom Anonnnijem, vodjem Enote za infrastrukturo za prostorske informacije v Joint Research Centru v Ispri. Odgovoren je za tehnično vodenje izvedbe INSPIRE. V intervjuju opisuje razvoj in stanje na področju uvajanja INSPIRE v državah članicah. Sedanje finančne krize ne vidi kot ovire za izvedbo zahtev INSPIRE temveč kot priložnost in izziv, saj bo povezava podatkov različnih ponudnikov omogočila racionalizacijo zbiranja, vodenja in uporabe podatkov. Kriza bo torej po mnenju g. Anonnija še pospešila nastanek povezljivih nacionalnih infrastruktur za prostorske informacije in uvajanje načel INSPIRE v delo s prostorskimi podatki.